Maanrakennustyöt luovat perustan rakentamiselle

Julkaistu

Maanrakennustyöt ovat tärkeässä osassa jokaista rakennusprojektia ja vaihe, joka kannattaa toteuttaa mahdollisimman huolellisesti. Maaperän laatu vaikuttaa paljon pohjatöihin ja niiden kustannuksiin, joten se kannattaa aina tarkistaa enne rakentamista, että voi välttää kalliimmat ratkaisut maanrakennuksen ja perustusten teon yhteydessä. Rakennustyöt etenevät aina vaiheittain ja tämänkertaisessa kirjoituksessa paneudumme maanrakennustöiden vaiheisiin ja miten voi välttyä ylimääräisiltä kustannuksilta tai ikäviltä yllätyksiltä töiden edetessä. Mukavaa, että löysit blogimme pariin ja toivottavasti löydät täältä hyödyllisiä vinkkejä rakentamiseen ja remontointiin.

Ensimmäiseksi tehdään pohjatutkimus

Tonttipaikkaa valitessa kannattaa aina ensimmäiseksi varmistaa maaperän laatu, koska sitä ei aina asuinalueita kaavoittaessa ole otettu huomioon. Maaperä ja esimerkiksi se, rakennetaanko pohjavesialueelle, saattaa vaikuttaa myös pitkälle parhaita lämmitysmuotoja valitessa. Pohjatutkimus kannattaa teettää jo ennen tonttikauppoja, jos mahdollista. Pohjatutkimuksessa selvitetään maaperänlaatu ja talon perustamiseen vaikuttavat maaperän kantavuus. Perustustapa valitaan pohjatutkimuksen perusteella laaditun tutkimusraportin ja suosituksen mukaan. Perustamistapaan vaikuttavat muun muassa maan kantavuus, maalaji, maan routivuus, sen kovuus tai kallioisuus, pohjaveden pinnan korkeus ja tontin eri osien korkeus.

Maanrakennustyöt suunnitellaan huolellisesti piha- ja LVI-suunnitelmien kanssa

Kun pohjatutkimus maaperänlaadun selvittämiseksi on tehty ja perustamistapa on selvillä, voidaan tehdä kaikki talon suunnitelmat valmiiksi ja kannattaakin tehdä kokonaisuus huomioon ottaen, että vältytään lisäkustannuksilta. Maanrakennustyöt ja perustusvaihe ovat ratkaisevassa asemassa talon kestävyyden kannalta ja niissä aiheutuneiden virheiden korjaaminen jälkikäteen voi tulla erittäin kalliiksi. Kannattaakin sekä valita urakoitsija että tarkistaa hänen kanssaan tehtävä sopimus huolella. Sopimukseen kuuluvien tehtävien tulisi kattaa kaikki maanrakennuksen kannalta tarpeelliset työt. Pihasuunnitelma kannattaa olla valmiina maanrakennustöitä aloitellessa sen vuoksi, koska toisinaan on järkevämpää aloitta pihalla tehtävistä maansiirtotöistä, ennen kuin rakennus on pystyssä, että niille on tarpeeksi tilaa.

Maanrakennuksen hinta ja siihen kuuluvat palvelut

Maanrakennustöiden kustannukset riippuvat yleensä siitä, kuinka laaja-alaisia palveluita tarvitaan, mutta myös siitä, miten hyvin ja kustannustehokkaasti ne osataan suunnitella. Yleensä palveluun kuuluu muun muassa maa-alueen valmistelu, yhdyskunta- ja kunnallistekniikka, maansiirto, salaojitus, sadevesikaivot ja viherrakentaminen. Kustannuksien kannalta osaavan urakoitsija osaa suunnitella projektin kokonaisuuden kannalta ja organisoida työt ja logistiikan hyvin. Maarakennus urakoita tekee esimerkiksi Kaivuripalvelu J. Levonius Oy.

 


jaa