Maanrakennustyöt luovat kestävän pohjan talon perustuksille

Julkaistu

Maanrakennustyöt tulevat yleensä ajankohtaisiksi, kun aletaan rakentamaan omakotitaloa. Kestävä pohja talon perustuksille ja toimivalle ja viihtyisälle pihalle luodaan maanrakennustöillä, joiden sisältö, laajuus, kesto ja hinta vaihtelevat muun muassa rakennuspohjan, tontin koon ja muodon mukaan. Halutun tontin koostumus kannattaa selvittää maaperätutkimuksella jo ennen tontin ostamista, koska pintamaan alla voi olla erilaisia ja eri tavoin käyttäytyviä maakerroksia, jonka mukaan perustustapa suunnitellaan. Tontin maaperä voi olla esimerkiksi pehmeä, kallioinen, hiekkainen tai savinen. Savisen tai muuten kostean pohjamaan alueella joutuu yleensä poistamaan enemmän pohjamaata, joten siihen myös tarvitaan paljon kiviaineksia tilalle. Pehmeä maaperällä perustukset saattaa joutua paaluttamaan ja kallioisella tontilla joudutaan usein louhimaan. Poistettava maa-aines kannattaa hyödyttää pihan maapohjassa ja maaston muotoilussa niillä alueilla, joille ei rakenneta ja joilla ei tarvitse liikkua ajoneuvoilla. Maa-aineksen hyödyntämisessä rahaa säästyy sekä poistomaan kuljetuksissa sekä täyttöaineksien ostossa. Tonttia ostaessa kannattaa myös muistaa, että kaavoitetuilla alueilla kunnat ohjeistavat melko tarkasti mihin kohdalle tonttia rakennuksen täytyy sijaita ja millainen sen pitää olla. Haja-asutus alueella suunnittelu ei ole niin tarkkaan säädeltyä ja sen voi toteuttaa vapaammin. Rakennuslupa tontille rakentamiseen täytyy kuitenkin aina hakea kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Ammattilainen kannattaa ottaa mukaan suunnittelutöihin jo tonttia valitessa, että tiedetään jo heti kättelyssä tontin rajoitteet ja mahdollisuudet.

Mitä maanrakennus pitää sisällään

Maanrakennustyöt on laaja käsite ja pitää sisällään monenlaisia töitä, ne suunnittelee alan ammattilainen, joka käyttää apunaan sekä maaperätutkimusta että rakennussuunnitelmia. Omakotitaloprojektissa maanrakennus ja perustustöihin kuuluvat muun muassa seuraavat työt, joissa on vaihtelua projektin mukaan:

Paljonko maanrakennustyöt maksavat

Töiden huolellinen suunnittelu on myös tärkeää sekä projektin onnistumisen että rahan säästön kannalta ja budjetissa pysymisen kannalta. Sellaiset työt, jotka eivät vaadi erikoisosaamista, voi myös tehdä itse. Se minkälaisia pohjatöitä tarvitaan, vaihtelee aina taloprojektin mukaan, joten urakoitsijoilta kannattaa pyytää räätälöityjä tarjouksia. Kannattaa valita urakoitsija huolella. Kokeneen ja hyvät suositukset omaavan urakoitsijan kanssa projekti sujuu luotettavasti ja ikäviä yllätyksiä ei yleensä pääse tapahtumaan.

Lisätietoa maanrakennustöistä voit lukea esimerkiksi Kaivuripalvelu J. Levonius Oy sivuilta.


jaa