Putkiremontin vaiheet kuntokartoituksesta asbestipurkuun

Julkaistu

Onko talosi yli kolmekymmentä vuotta vanha? Siinä tapauksessa putkiremontti voi tulla pian ajankohtaiseksi. Toisaalta jos olet ostamassa 90-luvulla tai aiemmin rakennettua taloa tai asuntoa, kannattaa varmistua putkiremontin tarpeesta. Sen teettäminen on iso kustannus, jota ei voi ikuisuuksia vältellä.

Milloin putkiremontti eli linjasaneeraus tulisi tehdä?

Useimmiten putkiston eliniäksi mainitaan 30-50 vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Putket hapertuvat ajan myötä, jolloin vuotojen ja kosteusvaurioiden todennäköisyys kasvaa. Putkistosta voi myös irrota epätoivottuja aineita veteen. Linjasaneeraus voi toki tulla kyseeseen jo aiemmin, esimerkiksi rakennusvirheen, vesivuodon tai muiden haittatekijöiden myötä. Säännöllisellä huollolla voidaan putkien elinikää taas mahdollisesti pidentää. Putket voidaan joko korjata tai vaihtaa kokonaan uusiin. Linjasaneerauksen aikana voi asunnossa olla mahdotonta asua, joten sen suunnittelu on tarpeen aloittaa hyvissä ajoin. Remontti käy myös kukkaron päälle, mutta sen toteuttamiseksi on mahdollista saada lainaa. Ajantasaiset järjestelmät kuitenkin kohottavat kiinteistön arvoa, joten remonttiin laitettu raha ei missään tapauksessa ole hukkaan heitettyä.

Miten putkiremontti etenee?

Suunnitteluprosessi riippuu kiinteistön tyypistä. Oman talon remontin ollessa kyseessä, päättää siitä luonnollisesti ensikädessä omistaja. Esimerkiksi kerrostalossa tai muussa taloyhtiössä tekee päätöksen taloyhtiön hallitus ja sen osakkaat. Päätöstä tukemaan tehdään putkien kuntotarkastus, jossa määritellään niiden jäljellä oleva elinikä. Sitten voidaan lähteä suunnittelemaan itse prosessia ja hakemaan rahoitusta. Usein putkiremonttia suunnittelemaan palkataan asiantuntijoista koostuva suunnittelutyöryhmä, sillä haastava remontti vaatii monen eri alan erityisosaamista. Suunnitteluryhmän suunnitelmien mukaisesti palkataan urakoitsijat suorittamaan itse rakennustyö.

Ennen itse rakennustöiden aloittamista on muun huolellisen suunnittelun ohessa tärkeää tehdä haitta-ainetutkimus. Tällä tutkimuksella varmistetaan turvallinen työskentely. Hyvin yleinen haitta-aine ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on asbesti. Sen purkamiseen tarvitaan aina asbestipurun ammattilainen kuten vaikkapa Asbesta Oy. Vasta kun asbestipurku on turvallisesti ja asianmukaisesti suoritettu, voidaan saneeraustoimenpiteitä jatkaa.

Putkien saneerauksen yhteydessä voidaan tehdä monia muita uudistuksia. Samalla voidaan uudistaa muun muassa lämmitysjärjestelmiä ja energiatehokkuutta. Usein myös kylpyhuone saa kokonaan uuden ilmeen putkiremontin myötä. Talon tai asunnon putkien ja lämmitysjärjestelmien ajankohtaisuus vaikuttaa olennaisesti kiinteistön arvoon. Tämä asia kannattaa pitää mielessä asuntomarkkinoilla niin ostajana kuin myyjänäkin.


jaa