Likakaivon tyhjennys jätetään luotettavan ammattilaisen tehtäväksi

Julkaistu

Tänään aiheeni on eräs haja-asutusalueilla asuville tärkeä aihe, nimittäin likakaivon tyhjennys. Ensi alkuun tämä saattaa kuulostaa melko erikoiselta blogikirjoituksen aiheelta, mutta koen asiasta tiedottamisen tärkeäksi, joten kerron siitä tänään sinulle. Toivottavasti kirjoitukseni on sinulle hyödyllinen.

Ethän laske likavesiä luontoon

Haja-asutusalueen kiinteistöt eivät välttämättä kuulu kunnalliseen viemäriverkostoon. Tämä tarkoittaa sitä, että likavesien poistamisesta täytyy huolehtia itse. Likaista vettä ei missään tapauksessa lasketa luontoon vaan se tulee aina poistaa asianmukaisesti ja turvallisesti. Tätä varten kiinteistöön on asennettava oma järjestelmä likaisen veden käsittelemiseen. Tällaista vettä on kaikki kiinteistöstä ulos laskettava vesi, oli sitä sitten käytetty WC:n vetämiseen, käsien pesuun tai ruoanlaittoon.

Likakaivo säilöö likaisen veden

Yksinkertaisimmillaan järjestelmä tarkoittaa likaisen veden ohjaamista likavesikaivoon. Likakaivon tyhjennys on ammattilaisten harteille jätettävä tehtävä. Tyhjennyksen saa suorittaa vain valtuutettu yritys, joka vie veden jätevedenkäsittelyyn tarkoitettuun laitokseen, jonne viemäriverkoston vesi normaalisti menee suoraan. Likavesikaivo on siis tyhjennettävä säännöllisin väliajoin. Sen kunto tulee myös tarkistaa säännöllisesti, jotta voidaan varmistua siitä, ettei vettä pääse vuotamaan ympäristöön. Likaisen veden pääsy luontoon voi tuhota kasvustoa ja sairastuttaa eläimiä ja ihmisiä.

Sakokaivon avulla vesi voidaan puhdistaa paikan päällä

Likakaivon rinnalle on kehitetty toinenkin vaihtoehto, jota kutsutaan sakokaivoksi. Sakokaivo suodattaa veden paikan päällä ja laskee lopuksi puhdistetun veden luontoon. Sakokaivon yhteydessä tarvitsee siis tyhjentää vain vedestä poistettu sakka. Tyhjennystä ei siis tarvitse tehdä niin usein kuin likakaivon kohdalla.

Sakokaivossa vesi kulkee yhden säiliön sijaan useamman säiliön läpi. Jokaisen säiliön tehtävänä on poistaa vedestä saasteen ja päästää läpi vain entistä puhtaampi vesi. Vesi kulkee säiliöstä toiseen niin, että kevyet hiukkaset jäävät sen pinnalle ja raskaammat säiliön pohjalle. Ennen luontoon laskemista vesi vielä suodatetaan, jotta sen puhtaudesta voidaan olla varmoja.

Se kumpi menetelmä sopii omaan kohteeseesi paremmin, riippuu esimerkiksi tilasta, joka sinulla on veden säilömiseen ja puhdistamiseen. Useamman säiliön kattava sakokaivo tarvitsee usein suuremman tilan kuin yksinkertainen likakaivo. Alan ammattilainen, kuten vaikkapa VTM Putkistohuolto Oy, osaa auttaa sinua valitsemaan omaan kiinteistöösi sopivan vaihtoehdon ja neuvoa sen käytössä.


jaa